wij

Bij Avantage geloven we dat IT altijd en overal voor onze klanten moet werken. Wij helpen daarbij door ingewikkelde problemen te vertalen naar simpele, veilige en gebruik(er)svriendelijke IT-oplossingen waarmee onze klanten productiever kunnen werken. Daarbij is De 9 van Avantage onze leidraad.

 

 

 

Voor minder dan

een 9 doen we het niet.

 

Kun je een organisatie menselijke eigenschappen toedichten? Wij denken van wel. Daarom vroegen we onze oprichter Frank Overhand om op onderzoek uit te gaan. Hij tekende het volgende verslag op, dat we graag integraal plaatsen.

 

 

‘We zijn betrouwbaar’, vertelde Jasper me. Dat vond ik een mooie binnenkomer, maar ik wilde wel weten waar hij dat op baseerde. ‘Als we iets met onze klanten of met elkaar afspreken, doen we het ook echt.’ Uitstekend antwoord. Door naar de volgende: Vincent. ‘We zijn nieuwsgierig. Als we iets niet weten, zorgen we dat we het te weten komen. Linksom, rechtsom, rechtdoor of andersom; dat maakt niet uit.’ Daar kon ik ook goed mee vooruit. ‘We laten elkaar in onze waarde’, meende René. ‘We hebben elkaar nodig om onze doelen te bereiken.’ Als je daar niet vrolijk van wordt, weet ik het ook niet meer. Eric deed ook een fijne duit in het zakje. ‘We weten van onszelf waar we goed in zijn en vertrouwen daarop als we samenwerken.’ Mijn optimistische conclusie was dat we dus altijd de beste oplossing voor onze klanten vinden. ‘Inderdaad.’ Genoteerd. En bedankt.

 

“Tweede plaatsen tellen niet

 

‘We zijn praktisch ingesteld’, droeg Richard aan. Ook goed om te horen. We kunnen bedenken wat we willen; het moet natuurlijk wel toepasbaar zijn. ‘Transparant’, antwoordde Vikash toen ik hem vroeg om Avantage kort samen te vatten. ‘We houden alle lijnen open naar elkaar. Daardoor werken we geweldig effectief samen.’ Mijn mondhoeken krulden vanzelf omhoog en mijn glimlach werd nog breder toen Arwen zei: ‘We willen uitblinken in wie we zijn en wat we doen. Tweede plaatsen tellen niet.’ Winnaarsmentaliteit. Ik kan er geen genoeg van krijgen. ‘We maken moeilijke dingen makkelijk’, vond Max. Volgens mij is dat precies waar IT voor bedoeld is, dus daar was ik het meteen mee eens. Frits zocht het in durf en creativiteit. ‘We zijn niet bang om vernieuwend, anders dan anders, te denken.’ Ik moest gelijk aan een van mijn favoriete citaten denken. “Iedereen zei dat het niet kon tot er iemand kwam die dat niet wist.” Het zou mijn lijfspreuk kunnen zijn.

 

De 9 van Avantage

De rondgang langs verschillende medewerkers mondde uiteindelijk uit in ‘De 9 van Avantage’. Negen eigenschappen die samen onze onderneming karakteriseren. Wij noemen dat ons DNA. Daarmee geven we concreet invulling aan onze identiteit. De 9 van Avantage is het fundament onder ons doen en laten. Tegelijk speelt de 9 nog een andere rol. Het is het laagste cijfer waarmee we genoegen mogen nemen als het om klanttevredenheid gaat. Voor minder dan een 9 doen we het niet. Daarom hebben we onze organisatie volledig afgestemd op de behoefte van onze klanten. We werken met kleine gespecialiseerde teams die alles van hun klanten weten. Die hebben we nodig om onze ambitie te realiseren. In 2020 willen we namelijk de allerbeste IT-leverancier van Nederland zijn. Alleen de eerste plaats telt.#1
afspraak is afspraak

We spreken eerst met elkaar af wat we doen en dan doen we wat we beloven; belofte maakt schuld.

#2
nieuwsgierig zijn

We kijken verder vooruit dan anderen en we zijn niet bang om dingen anders dan anders te doen.

#3
met respect

We gaan respectvol met elkaar om; we zijn gelijkwaardige partners die hetzelfde doel nastreven.

#4
zelfbewustzijn

We vinden altijd de beste oplossing; we weten wat we kunnen, we vertrouwen onszelf en elkaar.

#5
oog voor de praktijk

We werken samen aan effectieve en begrijpelijke oplossingen die reëel en praktisch toepasbaar zijn.

#6
duidelijkheid

We hebben een openhartige bedrijfscultuur waarin we helder en eerlijk met elkaar communiceren.

#7
de allerbeste

We streven het hoogst haalbare na; voor onze klanten en voor onszelf telt alleen de eerste plaats.

#8
simpel denken

We maken dingen niet moeilijker dan ze zijn en we brengen problemen terug tot de kern.

#9
innovatie met lef

We moedigen elkaar aan om vernieuwende ideeën te spuien, ook als die ongewoon lijken te zijn.